O nás

Geodézie Danda s.r.o. - geodetické práce Slaný, geodet Ing. Josef Danda

Geodézie Danda s.r.o. má oprávnění vykonávat veškeré geodetické práce v civilním sektoru na území České republiky. V oboru zeměměřičství se řadíme k menším firmám a za cíl si klademe poskytovat kvalitní služby v souladu s konkrétními požadavky zákazníků.

Činnost firmy je zaměřena zejména na provádění geodetických prací v oblasti katastru nemovitostí a dále práce v inženýrské geodézii.


IČ: 03965996
DIČ: CZ03965996
Spisová značka 35521 C, Krajský soud v Ústí nad Labem
 
Služby

Geodetické práce v katastru nemovitostí:
Geometrické plány
- za účelem rozdělení pozemku
- za účelem vyznačení v katastru dokončených staveb po kolaudaci
- za účelem vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
- za účelem opravy geometrického a polohového určení nemovitosti
Vytyčení vlastnické hranice pozemku (obnovíme neznatelnou hranici pozemku v terénu)
Poradenství v katastru nemovitostí

Geodetické práce ve stavebnictví:
Mapové podklady pro projekt (provádíme tzv.polohopisné a výškopisné zaměření skutečnosti za účelem vypracování projektu stavby)
Vytyčení objektů v terénu (prostorové umístění stavby v terénu, vytyčování základů domů, komunikací a inženýrských sítí-voda, plyn,kanalizace, kabelové rozvody)
Zaměřování dokončených staveb a inženýrských sítí (zaměřování inženýrských sítí po jejich položení a vypracování dokumentace pro správce sítě)
• Vyhotovení stavebně měřické dokumentace (zaměření stavebního objektu před jeho rekonstrukcí)
Sledování posunů a deformací stavebních objektů, kontrolní měření
Budování vytyčovacích sítí, zřízení výškových bodů
• Podélné a příčné profily
• Určování kubatur
• Výkon funkce odpovědného geodeta

Reference

Práce v katastru nemovitostí:
Ročně ve firmě vyhotovujeme cca 300 geometrických plánů a vytyčení vlastnických hranic pozemků.
Odběrately jsou firmy, soukromé osoby, obecní a městské úřady a státní správní úřady.

Větší geometrické plány:
- parcelace pro výstavbu rodinných domů - Slaný Na Hrášku, Slaný U Hvězdárny, Královice, Sazená, Šlapanice, Podlešín, Knovíz, Smečno, Zichovec…
- areál firem Linet s.r.o., TOI TOI s.r.o., Stavební chemie a.s., F.X.Meiller s.r.o., Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o., ZAPA beton a.s., Umoe schat-harding.s.r.o., MCE Slaný, Tatra Kopřivnice, Terex …

Práce ve stavebnictví:
Práce pro projekční kanceláře a u stavebních firem většinou získáváme na základě výběrového řízení.
Ale i dlouhodobě spolupracujeme s několika projekčními a stavebními firmami.
Provádíme kompletní geodetické práce pro zajištění staveb. To znamená parcelaci pozemků, vyhotovení mapových podkladů pro projektovou dokumentaci nebo stavebně měřické dokumentace, výpočty kubatur a poklesů zemského povrchu, vytyčení prostorové polohy staveb, podrobné vytyčení staveb, kontrolní měření během výstavby, zaměření a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, zhotovení geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí, zajištění funkce odpovědného geodeta.

Tyto činnosti jsme prováděli na stavbách:
- výstavba rodinných domů Slaný-Na Hrášku - výstavba jeřábových drah ve firmě MCE Slaný - výstavba hotelu Hejtmanský dvůr ve Slaném
- výstavba rodinných domů Slaný-U Hvězdárny - výstavba rybníka a lagun Královice - revitalizace rybníka Hobšovice
- výstavba rodinných domů Královice - nástavba auly gymnázia Slaný - Kauflant Slaný
- výstavba výrobních hal ve firmě Linet s.r.o. - výstavba benzinové pumpy Bayer Slaný - Billa Slaný
- rekonstrukce hotelů Grand, Atlas ve Slaném - Terex Material Handling, s.r.o. ve Slaném - Villa domy Slaný
     
     
     

Kontaktní informace

Geodézie Danda s.r.o.
Ing. Josef Danda

Adresa: Třebízského 168, 274 01 Slaný
Telefon: +420 603 840 488
E-mail: danda@geodet-slany.cz

Kontaktní osoby:
Ing. Josef Danda
Petra Vargová

Pracovní doba:
Pondělí: 7.30 - 15.30  
Úterý: 7.30 - 15.30 práce v terénu
Středa: 7.30 - 18.00 úřední den
Čtvrtek: 7.30 - 15.30 práce v terénu
Pátek: 7.30 - 15.30  
Po telefonické domluvě možno i v jiný čas.

Napsat zprávu